NÁKUP

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Cena poštovného je dána aktuálními tarify České pošty. Vždy volíme nejlevnější variantu pro Vás. V případě nutnosti rychlé garence doručení je možné po domluvě volit kurýrní službu EMS / garantované doručení do 24 hodin od podání. 

DODACÍ LHŮTY

Česká republika: 3–4 dny

Zboží skladem je zasíláno zpravidla do tří dní od obdržení objednávky. 

VÝMĚNA ČI REKLAMACE 

Zboží je možné vrátit či vyměnit do 14 dnů od potvrzení Vaší objednávky. Platí pouze pro nepoškozené / nenošené či jinak znehodnocené výrobky. Zboží zašlete po předchozí domluvě na adresu: Eva Chmelová, Čilá 27, Čilá, 338 08. Spolu s kopií dokladu a s vytištěnou a vyplněnou žádostí o vrácení zboží / ta Vám bude zaslána, jakmile nás kontaktujete – chaluha.cz@gmail.com či tel. +420 732329273. Reklamace se vztahuje pouze na závady vzniklé ze strany výrobce, ten též zodpovídá za výrobní vady které se objeví při následném používání výrobku. Reklamace nebude uznána v případě, že bylo zboží kupujícím jakkoli poškozeno, nadměrně či nešetrně používáno, či nebyly dodržovány pokyny výrobce při jeho udržování (pokyny k praní / žehlení).  Závady posuzuje výrobce. Zboží k reklamaci zasílejte důkladně zabalené, originální obal není podmínkou, dbejte však na to aby zásilka nebyla během přepravy poškozena / znehodnocena. Reklamace se vztahuje pouze na zboží v záruční době. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů. Zboží zpět neposílejte na dobírku, nemáme tak možnost kontroly jeho stavu, zásilka nebude převzata! Děkujeme za pochopení.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Po kontrole vráceného zboží Vám vrátíme peníze do 14 dnů od převzetí zboží. Platba poštovnémo "směrem k nám" je hrazena Vámi. Zaslání vyměněného zboží námi.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Při reklamaci Vám peníze zašleme hned pokud má zboží závadu, která je neodstranitelná a reklamace bude uznána, v opačném případě je reklamace řešena odstraněním závady či výměnou zboží. Vrácená částka se bude rovnat ceně vráceného zboží a nákladů, které jsme vynaložily v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi. Bude zaslána na Váš účet. Platba poštovnémo "směrem k nám" je hrazena Vámi. Zaslání vyměněného zboží námi. Zákon nám dává možnost strhnout poměrnou část za případné znehodnocení výrobku. Stejně tak máme  právo naúčtovat zákazníkovi i náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi provozovatelem Eva Chmelová, dále jen "prodávající", a jeho obchodními partnery, dále jen "kupující", v oblasti prodeje zboží ze sortimentu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli upravit. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst.3), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

CHRANA OSOBNÍCH A DALŠÍCH ÚDAJŮ
Kupující (tzn. fyzické i právnické osoby) při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu potřebné fakturační a zasílací údaje (tj. např. fakturační a dodací adresa a email), které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě které chce mít uvedeny na prodejních dokladech.

Veškeré osobní údaje vyžadované ze strany prodávajícího budou využity výhradně pro účely obchodních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím. V případě zájmu kupujícího budou dále využity pro zasílání obchodních informací (newsletter) apod., při registraci pak pouze pro administrativní část v e-shopu prodávajícího, kde bude zřízeno zákaznické konto. Žádné informace nebudou poskytnuty třetím osobám, nakládání s osobními údaji je předmětem ochrany dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré platební metody využívané prodávajícím zajišťují naprostou bezpečnost přenášených dat.

OBJEDNANÉ ZBOŽÍ
Objednávky mohou být uskutečněny prostřednictvím e-shopu na adrese www.chaluha.cz . V případě nefunkčnosti e-shopu nebo jiného důvodu proč kupující nemůže použít e-shop, může kupující kontaktovat prodávajícího a po dohodě uskutečnit objednávku telefonicky nebo emailem.

Objednávka se stává pro kupujícího závaznou v okamžiku potvrzení objednávky v e-shopu (kliknutím na „ODESLAT OBJEDNÁVKU”, popř. uskutečněním telefonické objednávky nebo zasláním objednávky emailem. Kupující uskutečněním závazné objednávky zároveň stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující se dále zavazuje k uhrazení kupní ceny, v případě zvolení doručení na dobírku pak k převzetí dobírky a uhrazení ceny. Kupujícímu bude emailem potvrzeno přijetí objednávky, v případě zvolení platby převodem bude tento email obsahovat veškeré potřebné údaje nutné k provedení platby.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Kupující může bezplatně zrušit nebo změnit objednávku až do okamžiku její expedice. S výjimkou platby převodem bude email o expedici objednávky odeslán kupujícímu během 2 pracovních dnů od uskutečnění objednávky. V případě objednávky zboží, které není na skladě, nebo je vadné, prodávající informuje emailem kupujícího a vyhrazuje si právo objednávku zrušit. Požadavek na změnu nebo zrušení objednávky ze strany kupujícího musí být sdělen prodávajícímu emailem nebo telefonicky. Požadavek na změnu objednávky bude akceptován a vyřízen dle možností prodávajícího tj. je-li zboží skladem atd. V případě, že požadavek na zrušení nebo změnu objednávky bude prodávajícímu doručen až po odeslání objednávky kupujícímu, prodávající kontaktuje kupujícího a dohodne vhodný způsob řešení případu. V případě zrušení objednávky až po její expedici je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, tj. náklady na poštovné a balné dle faktury.

CENA
V E-shopu jsou ceny uvedeny v Českých korunách. Detailní informace o ceně zboží je uvedena na faktuře, která slouží jako daňový doklad a je distribuována společně se zbožím. Ceny za zboží nezahrnují poštovné a balné ani případné dovozní clo. Kupující je zodpovědný za uhrazení případného cla. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit ceny zboží. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Zboží zůstává až do okamžiku jeho plného uhrazení majetkem prodávajícího. Chaluha / Eva Chmelová není plátcem DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Nabízíme tyto možnosti platby:

Dobírka

Platba na dobírku je možná pouze při zasílání v rámci ČR. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty a kupující zaplatí fakturovanou částku doručovateli v okamžiku převzetí. Kupní cena se považuje za uhrazenou v okamžiku zaplacení doručovateli. V případě zvolení platby na dobírku se kupující potvrzením objednávky zavazuje k převzetí dobírky a uhrazení příslušné částky. Pokud zboží na dobírku nebude kupujícím převzato budeme postupovat následovně:

1) Pokud kupující bude chtít zaslat zboží znovu, bude kupujícímu účtována původní kupní cena a poštovné + navýšené poštovné (tj. poštovné za opětovné doručení) a kupující zaplatí tuto částku předem, převodem na účet. Po obdržení platby bude zboží odesláno. Částku je nutno uhradit do 10 kalendářních dnů. V případě neuhrazení v tomto termínu bude objednávka stornována a další postup se bude řídit podle odst. 2.

2) Pokud zákazník nebude žádat o opětovné zaslání zboží, nebude reagovat na výzvu, nebo nezaplatí cenu dle odst. 1, bude mu zaslána doporučeně k úhradě faktura zahrnující částku za vynaložené poštovné a balné + storno a manipulační poplatek ve výši 100Kč (poplatek zahrnuje: manipulaci ve skladu, vystavení faktury za poštovné, storno původní faktury, vynaložené náklady na zaslání doporučeného dopisu). Fakturu je nutno uhradit do 14 kalendářních dnů. POZOR! V případě neuhrazení v termínu bude účtováno penále 30Kč za každý započatý měsíc prodlení. Dlužná částka bude vymáhána zákonnými právními prostředky. V případě jakýchkoli nevyřízených závazků vůči prodávajícímu si prodávající vyhrazuje právo neobchodovat s takovýmto zákazníkem nebo vyžadovat platbu za zboží předem.

Platba Převodem

Platba převodem je možná pouze při zasílání zboží v rámci ČR. Veškeré údaje nutné pro provedení platby budou kupujícímu zaslány v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Splatnost vystavené faktury je 14 dní. Faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání ve prospěch účtu prodávajícího uvedeném na daňovém dokladu. Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny, prodávající mu zašle email s připomenutím. Pokud prodávající neobdrží platbu nebo individuální zprávu o stavu platby do pěti pracovních dnů od vypršení data splatnosti uvedeného na faktuře, objednávku automaticky zruší.

DODACÍ PODMÍNKY
Při uzavírání objednávky si kupující zvolí způsob dodání zboží. 
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v balíku.

VÝMĚNA ZBOŽÍ
Výměna z důvodu doručení nesprávného, poškozeného nebo nekompletního zboží: 
Kupující musí informovat prodávajícího telefonicky nebo emailem o zjištění vad nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení tohoto zboží. Kupující musí nejprve odeslat zboží zpět prodávajícímu. Vracené zboží zůstává majetkem kupujícího až do okamžiku jeho zpětného převzetí prodávajícím. Po kontrole zboží bude kupujícímu odesláno nové zboží. V případě výměny zboží z důvodu obdržení neprávného, poškozeného nebo neúplného zboží hradí poštovné za novou zásilku prodávající.

VÝMĚNA BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Kupující má možnost zakoupené zboží vyměnit za jiné a to bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží lze měnit pouze za zboží ve stejné nebo vyšší cenové relaci.Kupující je povinen informovat předem o výměně prodávajícího, emailem nebo telefonicky. Prodávající potvrdí možnou výměnu zboží dle přání kupujícího, pokud bude požadované zboží na skladě.

Kupující zašle zboží k výměně zpátky prodávajícímu. Zboží musí být kompletní a nepoškozené, v případě oblečení také čisté a nenošené. Vracené zboží zůstává majetkem kupujícího až do okamžiku jeho zpětného převzetí prodávajícím. Po kontrole zboží odešle prodávající alternativní zboží kupujícímu. V případě rozdílu ceny původního a alternativního zboží dohodne předem kupující a prodávající způsob úhrady cenového rozdílu. Poštovné za vrácení zboží a za zaslání jiného zboží hradí kupující.

VÝMĚNA Z DŮVODU NESEDÍCÍ VELIKOSTI
 Pokud je důvodem výměny velikost oblečení postupuje se stejně jako z důvodu výměny bez udání důvodu. Poštovné za zaslání alternativního zboží zákazníkovi v rámci ČR však platí prodávající, je tedy pro zákazníka zdarma. Zákazník z ČR platí pouze poštovné za zaslání zboží zpět.Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se řídí zákony č. 367/2000 Sb. a 40_1964 Sb., Občanský zákoník.

Kupující má možnost zakoupené zboží vrátit a to i bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Kupující je povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu. Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, v případě oděvů také čisté a nenošené. Vrácené zboží zůstává majetkem kupujícího až do okamžiku jeho zpětnému převzetí prodávajícím. Po obdržení a kontrole zboží budou kupujícímu do 14 kalendářních dnů vráceny peníze za zakoupené zboží. Poštovné za vrácení zboží platí kupující, zboží nelze vracet na dobírku, jakékoli takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

REKLAMACE
Záruční podmínky za jakost zboží se řídí zákonem 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (§429 - 441). 
V případě zjištění vad v okamžiku převzetí zboží je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu emailem nebo telefonicky nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky (viz informace v sekcích Výměna zboží nebo Vrácení zboží). V případě pozdějšího výskyty vad pak bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží při přepravě (kupující musí tuto situaci řešit s dopravcem). V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají obchodních případů vzniklých při nákupu zboží v e-shopu www.chaluha. Právo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky vyhrazeno. Na veškeré obchody uskutečněné s  Chaluha.cz se vztahuje platný právní řád České Republiky. Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti při zveřejnění na E-shopu www.chaluha.cz.

 

Náš profil na Linked-in